لاستیک های هواپیما، تیوبلس یا تیوبدار، مانند یک بالشتک هوا است که کمک می کند تا شوک و زبری برای فرود و پروازهواپیما جذب شود . تایرها وزن هواپیما را بر روی زمین ونیز کشش لازم برای ترمز و توقف هواپیما در فرود را متحمل میشوند. بنابراین، لاستیک هواپیما باید به دقت نگهداری شود تا برای پاسخگویی به نیازهای دقیق وظیفه اصلی تایر یعنی تحمل انواع تنش های استاتیک و دینامیک دقیق در طیف گسترده ای از شرایط عملیاتی شرایط قابل قبولی داشته باشد . 

ساخت تایرهواپیما ( Aircraft Tire Construction )

تایر هواپیما یکی از قویترین و سخت ترین لاستیکهای بادی ساخته شده است.این ساختار باید هواپیما را با سرعت بالا و ایستا و پویا و در ضمن حمل بارهای بسیار سنگین را تحمل کند. به عنوان مثال، لاستیک ارابه فرود اصلی یک هواپیمای حمل و نقل چهار موتوره جت نیاز به مقاومت در برابر سرعت فرود تا 250 مایل بر ساعت و همچنین تحمل بارهای استاتیک و دینامیک بالا به عنوان مثال 22 و 33 تن را داشته باشد .

گام (آج) ( Tread ) 
آج از ترکیب لاستیکی با سختی و دوام ساخته شده، آج مطابق با نیازهای عملیاتی هواپیما الگو شده است. الگوی آجدار محیطی است که به طور گسترده ای استفاده می شود امروز به دلیل کشش خوب آن را فراهم می کند. طرح آج تحت شرایط باند به طور گسترده ای متفاوت است.

آج تقویتی ( Tread Reinforcement)

یک یا چند لایه از پارچه نایلون همراه با بندهای مخصوص تقویتی برای تقویت آج برای عملیات با سرعت بالا است. این عمدتا در مورد لاستیک های با سرعت بالا استفاده می شود.

موج شکن (لایه موجگیر) ( Breakers )

این لایه اضافی تقویتی شامل پارچه نایلون همراه با بندهای مخصوص تقویتی در زیر لاستیک آج برای حفاظت ازلایه پوششی و تقویت منطقه آج قرار می گیرد. آنها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ساخت و سازبدنه است.

لایه پوششی / بدنه طنابی ( Casing Plies/Cord Body )

لایه های مورب از لاستیک بند با پوشش پارچه نایلون (در حال اجرا در زاویه مخالف به یکدیگر) باعث قدرت و استحکام یک تایرمیشوند. این قسمت شامل بدنه کامل تایر، بدنه پوششی در اطراف مهره های سیم و و در جهت مخالف دیواره تایر قرار گرفته است .

دانه های تسبیحی ( مهره) ( Beads )

مهره های ساخته شده از سیم فولادی در لاستیک های جاسازی شده و پیچیده شده در پارچه، مهره ها درپوشش بدنه قرار گرفته و سطوح محکمی را روی بدنه چرخ ایجاد میکنند . 

باله ( Flippers )

این لایه از پارچه و لاستیکهای جداکننده لاشه از سیم مهره ها است و باعث بهبود دوام تایر میشود .

چافر ( Chafers )

لایه از پارچه و لاستیک است که بدنه را از آسیب در هنگام نصب و باز نمودن تایر محافظت میکند . این لایه عایق حرارتی لاشه لاستیک دربرابر حرارت ترمزگیری و استحکام دهنده خوبی در برابر حرکت در جریان عملیات های دینامیکی است.

پنجه مهره (Bead Toe )

لبه داخلی مهره نزدیک به خط وسط تایر.

پاشنه مهره ( Bead Heel )

لبه بیرونی مهره است که متناسب با فلنج چرخ است.

آستر داخلی ( Inner liner )

در لاستیک تیوبلس، این لایه داخلی به عنوان یک لاستیک نفوذ نا پذیر ساخته شده است و درتیوب هوا مانع از تراوش هوا از طریق پوشش مهره میشود. برای لاستیک های نوع تیوبدار، از بوش لاستیکی نازکتری استفاده می شود و همچنین برای جلوگیری از سایش داخلی تیوب دربرابر لایه های دیگر کاربرد دارد .

لایه تقویتی آج ( Tread Reinforcing Ply )

این لایه یک بالش لاستیکی مرکب بین آج و پوشش مهره ها است،که سختی و دوام را فراهم می کند. همچنین این قسمت محافظی در برابر برش و کبودی در طول عمر آج می باشد .

جداره ( Sidewall )

این قسمت در درجه اول، دیواره های زوار را پوشش داده و به حفاظت ازاین قسمت در برابر آسیب میپردازد. قدرت کمی توسط دیوارههای به بدنه اعمال میشود. یک ساختار دیواره جانبی ویژه "تایر دندانه دار،" بصورت برآمده در تایر چرخ با منحرف کننده توکار، برای منحرف کردن آب باند به اطراف طراحی شده است ، در نتیجه کاهش دهنده اسپری آب در این منطقه از عقب موتور جت نصب شده است.

نوار نازک ( Apex Strip ) 

نوار لاستیکی نازک اضافی است که در اطراف مهره ساخته شده تا مهار کننده آنان در برابر برخورد باشد .